Anti Ragging

Anti Ragging Information
Anti Ragging Committee

Sr no

Name of officer

Designation

Contact No.

Email ID

1.

Shri D.A.Dave

Principal

9427182407

Prin.gp.bpt.bvn@gmail.com

2.

P.I – Nilambaug police station, Bhavnagar

Representative of police Administration

0278-2521250

Polstn-adiv-bav@gujarat.gov.in

3.

City Mamalatdar

Representative of civil administration

0278-2422661

mam-bavcity@gujarat.gov.in

4.

Tarak Shah

Saurastra Samachar (Divya Bhaskar)

9426266377

t.shah@dainikbhaskargroup.com

5.

Vishal Mehta

Sandesh

9712593177

Vmehta2277@yahoo.com

6.

Shri K.P.Shah

Atmanand Sabha

9428112274

Kritishah618@gmail.com

7.

Smt. M.M.Detha

Counsellor

9428408312

mpanchaliya@rediffmail.com

8.

Shri. M.B.Srivastav

Counsellor

9033400416

Mb_srivastav@yahoo.co.in

9.

Shri V.J.Shah

Office Representative Anti Ragging Staff

9376930502

Account.bpti@gmail.com

10.

Shri P.P.Dodiya

Representative of parents

7016117273

pravinsangdodia@gmail.com

11.

Mr. Prachhak Kabirkumar Mayurbhai

Representative of student

7622891071

prachhakkabir@gmail.com